Điều kiện nào để được xây nhà nuôi chim yến?

Nuôi chim yến đang trở thành một nghề mang lại nguồn thu nhập cao, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân. Với nguồn lợi gần như “trời cho” nên việc phát triển nhà yến trên cả nước trong thời gian qua tăng nhanh cả về chất lượng và số lượng.

Xây nhà nuôi chiêm yến
Nghề nuôi chim yến mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định cho người dân

Việc phát triển nhà yến quá nhanh trong thời gian qua cũng ít nhiều gây ảnh hưởng đến môi trường và tiếng ồn. Ở một số địa phương đã có nhưng quy định để quản lý nghê nuôi yến. Vậy muốn xây nhà nuôi yến cần những điều kiện gì?

Câu hỏi: Bà Anh Ngọc ở Tây Ninh có hỏi: tôi có được phép xây dựng nhà nuôi chim yến trên đất rẫy (cách xa khu dân cư nhưng thuộc thị trấn) của gia đình không? Căn cứ Thông tư số 35/2013/TT-BNNPTNT, tôi phải làm những thủ tục nào để được cấp phép xây dựng nhà nuôi chim yến?

Trước câu hỏi trên thì Cục Chăn nuôi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Từ ngày 1/1/2020 khi Luật Chăn nuôi có hiệu lực thì Thông tư số 35/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến hết hiệu lực.
Việc xây dựng nhà nuôi chim yến của bà Ngọc phải tuân thủ theo Điều 64 Luật Chăn nuôi và Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. Trong đó có quy định vùng nuôi chim yến do UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quyết định.
Như vậy, nếu khu đất nhà bà Ngọc nằm trong khu vực vùng nuôi chim yến của tỉnh thì được phép xây dựng nhà nuôi chim yến.
Nguồn: chinhsachonline.chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *