Amplifier dùng trong nhà nuôi chim yến

Amply dùng pin test chim yến Pronest PT7

880.000

Amplifier dùng trong nhà nuôi chim yến

Amply Pronest P2 (300 loa ru) New 2022 tản nhiệt ngoài

2.620.000

Amplifier dùng trong nhà nuôi chim yến

Amply Pronest P4 (600 loa ru) New 2022 tản nhiệt ngoài

3.280.000

Amplifier dùng trong nhà nuôi chim yến

Amply Pronest P6 (800 loa ru) New 2022 tản nhiệt ngoài

3.690.000

Amplifier dùng trong nhà nuôi chim yến

Amply Pronest P6 (800 loa ru) Version 1

3.150.000

Amplifier dùng trong nhà nuôi chim yến

Amply Pronest P8 (1200 loa ru) New 2022 tản nhiệt ngoài

5.580.000

Amplifier dùng trong nhà nuôi chim yến

Jack cắm đồng Audio kết nối dây loa phía sau Amplifier

23.000