Máy phun sương tạo ẩm trong nhà yến - ngoài trời

Máy phun sương hộp FOG-1109H ( 35 Béc )

1.350.000

Máy phun sương tạo ẩm trong nhà yến - ngoài trời

Máy phun sương hộp FOG-2106 ( 50 Béc )

1.580.000

Máy phun sương tạo ẩm trong nhà yến - ngoài trời

Máy phun sương hộp FOG-2807 ( 25 Béc )

1.150.000

Máy phun sương tạo ẩm trong nhà yến - ngoài trời

Máy phun sương hộp FUJTEX FOG-3017 ( 15 Béc )

780.000

Máy phun sương tạo ẩm trong nhà yến - ngoài trời

Máy phun sương hộp FUJTEX FOG-6025 ( 25 Béc )

1.150.000

Máy phun sương tạo ẩm trong nhà yến - ngoài trời

Máy phun sương hộp FUJTEX FOG-6035 ( 35 Béc )

1.350.000

Máy phun sương tạo ẩm trong nhà yến - ngoài trời

Máy phun sương hộp FUJTEX FOG-6050 ( 50 Béc )

1.550.000

Máy phun sương tạo ẩm trong nhà yến - ngoài trời

Máy phun sương hộp FUJTEX FOG-6070 ( 70 Béc )

1.750.000

Máy phun sương tạo ẩm trong nhà yến - ngoài trời

Máy phun sương hộp inox DH-25 ( 25 Béc )

1.150.000

Máy phun sương tạo ẩm trong nhà yến - ngoài trời

Máy phun sương hộp inox DH-35 ( 35 Béc )

1.350.000

Máy phun sương tạo ẩm trong nhà yến - ngoài trời

Máy phun sương trần FUJTEX TD-2500 ( 15 Béc ) Không nguồn

410.000

Máy phun sương tạo ẩm trong nhà yến - ngoài trời

Máy phun sương trần FUJTEX TD-2600 ( 25 Béc ) Không nguồn

500.000