Loa chùm ngoài trời thu hút chim yến

Chân inox430 gắn loa chùm 6D ngoài trời

130.000

Loa ru - Loa dẫn trong nhà nuôi chim yến

Đuôi loa ru Pronest NX-2W có dây ( Thùng 500 )

13.000

Loa nam châm - Loa dẫn

HP-3000 PHENOLIC 20W

198.000

Loa nam châm - Loa dẫn

HP-4000 PHENOLIC 20W

208.000

Loa nam châm - Loa dẫn

HP-5000 PHENOLIC 25W

238.000

Loa ru - Loa dẫn trong nhà nuôi chim yến

Loa chữ nhật Motorola Pronest PZ-12 có dây – tụ

65.000

Loa chùm ngoài trời thu hút chim yến

Loa chùm 6D INOX ngoài trời Audax (6 Loa AX-61)

560.000
2.100.000

Loa chùm ngoài trời thu hút chim yến

Loa chùm 6D INOX ngoài trời Pronest (3HP3000+3NX-9)

1.650.000

Loa chùm ngoài trời thu hút chim yến

Loa chùm 6D INOX ngoài trời Pronest (3SH-240+3MQ-37)

1.900.000

Loa chùm ngoài trời thu hút chim yến

Loa chùm 6D INOX ngoài trời Pronest (6 Loa HP1000)

2.050.000

Loa chùm ngoài trời thu hút chim yến

Loa chùm 6D INOX ngoài trời Pronest (6 Loa HP3000)

2.100.000