Loa ru - Loa dẫn trong nhà nuôi chim yến

Đuôi loa ru Pronest NX-2W có dây ( Thùng 500 )

13.000

Loa ru - Loa dẫn trong nhà nuôi chim yến

Loa chữ nhật Motorola Pronest PZ-12 có dây – tụ

65.000

Loa ru - Loa dẫn trong nhà nuôi chim yến

Loa dẫn cao cấp Pronest PRO-65W dây dẻo 23T (Thùng 100) New 2022

50.000

Loa ru - Loa dẫn trong nhà nuôi chim yến

Loa dẫn chuyên dụng Motorola Pronest PZ-16W có dây – tụ

95.000

Loa ru - Loa dẫn trong nhà nuôi chim yến

Loa dẫn vuông Audax AX-96 (Thùng 100)

36.000

Loa ru - Loa dẫn trong nhà nuôi chim yến

Loa ru chữ nhật Pronest HERO (Thùng 200) 23.5mm

16.000

Loa ru - Loa dẫn trong nhà nuôi chim yến

Loa ru chữ nhật Pronest NX-2W có dây (Thùng 200)

16.000

Loa ru - Loa dẫn trong nhà nuôi chim yến

Loa ru chùm Inox 6D Audax AX-60 / AX-61

300.000

Loa ru - Loa dẫn trong nhà nuôi chim yến

Loa ru chùm Inox 6D Pronest HERO

270.000

Loa ru - Loa dẫn trong nhà nuôi chim yến

Loa ru chùm Inox 8D Audax AX-60 / AX-61

360.000