Loa ru - Loa dẫn trong nhà nuôi chim yến

Loa ru chùm Inox 8D Pronest HERO

300.000

Loa ru - Loa dẫn trong nhà nuôi chim yến

Loa ru góc cao cấp Pronest PX-61CW có dây (Thùng 500)

26.000

Loa ru - Loa dẫn trong nhà nuôi chim yến

Loa ru vuông Audax AX-60 (Thùng 100) 27mm

24.000

Loa ru - Loa dẫn trong nhà nuôi chim yến

Loa ru vuông Audax AX-61 (Thùng 100) 27mm

24.000

Loa ru - Loa dẫn trong nhà nuôi chim yến

Loa ru vuông bầu Pronest NX-9S (Thùng 100) 27mm

24.000
36.000
36.000

Loa ru - Loa dẫn trong nhà nuôi chim yến

Loa vuông Motorola Pronest PZ-8 có dây – tụ

65.000