Dụng cụ thi công đinh - Lưới inox

Bàn chông nhọn 2cm nhựa đen chống tắc kè ( 20 x 15cm )

30.000

Dụng cụ thi công đinh - Lưới inox

Bass Thẳng Inox 304 dày (Nhỏ)

2.200

Dụng cụ thi công đinh - Lưới inox

Bass Thẳng Inox 304 dày (Trung)

3.200

Dụng cụ thi công đinh - Lưới inox

Bass V Inox 304 dày (Bảng lớn)

4.000

Dụng cụ thi công đinh - Lưới inox

Bass V Inox 304 dày (Nhỏ)

2.200

Dụng cụ thi công đinh - Lưới inox

Bass V Inox 304 dày (Trung)

3.200

Dụng cụ thi công đinh - Lưới inox

Bẫy thép kẹp chống cú mèo 16cm

55.000

Dụng cụ thi công đinh - Lưới inox

Đinh bắn gỗ F30 3cm

62.500

Dụng cụ thi công đinh - Lưới inox

Đinh bắn gỗ F40 4cm

76.000

Dụng cụ thi công đinh - Lưới inox

Đinh Bê Tông ST38 ( 3.8cm )

56.000

Dụng cụ thi công đinh - Lưới inox

Đinh Bê Tông ST45 ( 4.5cm )

61.000