Phụ kiện máy phun sương - Máy tạo ẩm

Béc 5 lỗ tắm chim ngoài trời + Răng ngoài 13/8

50.000

Phụ kiện máy phun sương - Máy tạo ẩm

Béc phun sương đồng TQ số 1,2,3

10.000

Phụ kiện máy phun sương - Máy tạo ẩm

Béc phun sương inox cao cấp gắn Tê nhựa 8mm ( Béc số 1,2,3 )

16.500

Phụ kiện máy phun sương - Máy tạo ẩm

Béc phun sương lùn Đài Loan (Béc 1)

25.000

Phụ kiện máy phun sương - Máy tạo ẩm

Béc phun sương lùn Đài Loan (Béc 2)

24.000

Phụ kiện máy phun sương - Máy tạo ẩm

Béc phun sương lùn Đài Loan (Béc 3)

22.000

Phụ kiện máy phun sương - Máy tạo ẩm

Béc phun sương lùn inox mặt đá số 1,2,3

12.000

Phụ kiện máy phun sương - Máy tạo ẩm

Biến nhựa 10mm – 8mm

9.000

Phụ kiện máy phun sương - Máy tạo ẩm

Biến nhựa 12mm – 8mm

10.000

Phụ kiện máy phun sương - Máy tạo ẩm

Bộ chân nhựa, khung bao đế đỡ motor máy tạo ẩm P-360H

300.000

Phụ kiện máy phun sương - Máy tạo ẩm

Bộ chân nhựa, khung bao đế đỡ motor máy tạo ẩm PR-9000

300.000

Phụ kiện máy phun sương - Máy tạo ẩm

Cây Béc tắm chim Inox (90cm)

115.000