Thiết bị điện dây loa - Inverter - Ắc quy dùng trong nhà yến

Inverter chuyển điện 12V-220V tự động Pronest 1500VA-1050W( Ắc quy rời )

4.290.000

Thiết bị điện dây loa - Inverter - Ắc quy dùng trong nhà yến

Inverter chuyển điện 12V-220V tự động Pronest Pin Lithium 100Ah-1000VA-1050W

12.580.000

Thiết bị điện dây loa - Inverter - Ắc quy dùng trong nhà yến

Inverter chuyển điện 12V-220V tự động Pronest Pin Lithium 100Ah-1000VA-650W

8.320.000

Thiết bị điện dây loa - Inverter - Ắc quy dùng trong nhà yến

Inverter chuyển điện 24V-220V tự động Apollo 2500VA-1600W ( Ắc quy rời )

6.380.000

Thiết bị điện dây loa - Inverter - Ắc quy dùng trong nhà yến

Máy phun thuốc CATER đeo vai dùng Pin (1 BƠM 20L)

1.080.000

Thiết bị điện dây loa - Inverter - Ắc quy dùng trong nhà yến

Máy phun thuốc PEACOCK đeo vai dùng Pin (2 BƠM 20L)

1.450.000

Thiết bị điện dây loa - Inverter - Ắc quy dùng trong nhà yến

Pin timer cơ

48.000

Thiết bị điện dây loa - Inverter - Ắc quy dùng trong nhà yến

Rơ Le kiếng 10A 220V 8 Chân (Cơ ) 1500W

75.000

Thiết bị điện dây loa - Inverter - Ắc quy dùng trong nhà yến

Timer cơ Pronest PT38-N (1500W)

300.000

Thiết bị điện dây loa - Inverter - Ắc quy dùng trong nhà yến

Timer đảo chiều Hager ( Pháp )

650.000

Thiết bị điện dây loa - Inverter - Ắc quy dùng trong nhà yến

Timer điện tử Pronest PT-316 ( 1500W )

220.000