Thiết bị điều khiển độ ẩm - Nhiệt độ tự động

Cảm biến điều khiển độ ẩm, nhiệt độ Pronest P-912H ( 2 cổng) – Dây dò 25m

1.990.000

Thiết bị điều khiển độ ẩm - Nhiệt độ tự động

Cảm biến điều khiển độ ẩm, nhiệt độ Pronest P-912H ( 2 cổng) – Dây dò 30m

2.090.000

Thiết bị điều khiển độ ẩm - Nhiệt độ tự động

Cảm biến điều khiển nhiệt độ FOX-1004 (Hàn Quốc) – Dây dò 3m

680.000

Thiết bị điều khiển độ ẩm - Nhiệt độ tự động

Dây cảm biến điều khiển độ ẩm, nhiệt độ Pronest 15m ( P-912H – P-911H )

345.000

Thiết bị điều khiển độ ẩm - Nhiệt độ tự động

Dây cảm biến điều khiển độ ẩm, nhiệt độ Pronest 20m ( P-912H – P-911H )

415.000

Thiết bị điều khiển độ ẩm - Nhiệt độ tự động

Dây cảm biến điều khiển độ ẩm, nhiệt độ Pronest 25m ( P-912H – P-911H )

485.000

Thiết bị điều khiển độ ẩm - Nhiệt độ tự động

Dây cảm biến điều khiển độ ẩm, nhiệt độ Pronest 30m ( P-912H – P-911H )

545.000

Thiết bị điều khiển độ ẩm - Nhiệt độ tự động

Dây tín hiệu dò độ ẩm, nhiệt độ (FOX )

13.000

Thiết bị điều khiển độ ẩm - Nhiệt độ tự động

Đầu cảm biến độ ẩm FOX-1H (Hàn Quốc) – Dây dò 3m

430.000

Thiết bị điều khiển độ ẩm - Nhiệt độ tự động

Khởi động từ 13A Made in Japan ( hàng nội địa 99% )

198.000

Thiết bị điều khiển độ ẩm - Nhiệt độ tự động

Khởi động từ 20A Made in Japan ( hàng nội địa 99% )

260.000

Thiết bị điều khiển độ ẩm - Nhiệt độ tự động

Thiết bị kiểm tra đường dây dẫn loa Continuity tester

680.000